آموزش های غیرحضوری

حراج!

آموزش غیرحضوری

مادران شاد

350,000 تومان 250,000 تومان
حراج!

آموزش غیرحضوری

والد کافی

400,000 تومان 250,000 تومان
حراج!
600,000 تومان 450,000 تومان
حراج!

آموزش غیرحضوری

مادران شاد

350,000 تومان 250,000 تومان
حراج!

آموزش غیرحضوری

والد کافی

400,000 تومان 250,000 تومان
حراج!
600,000 تومان 450,000 تومان

ساجده ودودی

روانشناس | دکترا تخصصی حوزه کودک، نوجوان و خانواده

ساجده ودودی دکترا تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران، طرحواره درمانگر سایت پرسش ۲۴ و‌ خانه توانگری طوبی دانش آموخته ی بیش از 600 ساعت کارگاه و سمینار های داخلی و خارجی در حوزه طرحواره درمانی روانشناسی کودک و بزرگسال، مربی مهارت های زندگی کودک، نوجوان و بزرگسال و محقق و پژوهشگر در زمینه ی تعاملات والد_کودک و بهبود مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان ، متخصص در حوزه ی طرحواره درمانی کودک و بزرگسال و مشاوره های فردی ، مدرس کارگاه های مربوط به والدین و مربیان و مدرسان در مدارس و سازمان ها و مراکز مختلف می باشم.