بایگانی ماه: اسفند ۱۳۹۸

تهدیدهای خانه‌نشینیِ کرونا برای کودکان

مقابله با دعوای کودکان

تهران-ایرنا-اگرچه فرصت خانه‌نشینی کرونا برای برخی از والدین پرمشغله، زمانی مغتنم برای استراحت است اما این خانه‌نشینی اجباری برای کودکانی که نیاز دارند تا جست و خیز کنند و شاد باشند، مطلوب نیست؛ در نتیجه پرکردن این زمان برای کودکان به دلیل نیازهای خاص ایشان، نیاز به توجه جدی دارد. کودکان یکی از گروهای سنی […]

چگونه تشویق کنیم

چگونه تشویق کنیم

اومد تو اتاقم .. خجالت می کشید و چسبیده بود به مامانش .. گفتم دلت می خواد برام نقاشی بکشی .. من نقاشی همه بچه ها رو یادگاری نگه میدارم .. چشماش برق زد .‌. رفت نقاشی بکشه .. وقتی برگشت با ذوق نقاشی رو نشون داد .. مامانشم که تمام تلاششو می کرد خوب […]