آرشیو ماهانه: فروردین ۱۳۹۹

داستان : جادوگر کرونا

جادوگر کرونا

فرزندانمان ظرفیت پذیرش این همه دوری و دلتنگی را ندارند، مضطرب و بی قرارند… این روزها بسیاری از والدین نمی توانند پاره ی تنشان را در آغوش بگیرند و نمیدانند چطور این فاصله را آسان کنند. این فایل صوتی داستانی کودکانه است برای آسان تر کردن توضیح بیماری #کرونا و لزوم حفظ فاصله ها به […]