بایگانی ماه: شهریور ۱۴۰۰

آیا لازم است بعد از مرگ عزیزی میراث دیجیتال را نگه داریم؟

آیا لازم است بعد از مرگ عزیزی میراث دیجیتال را نگه داریم؟

وابستگی به میراث دیجیتال یعنی انکار مرگ گپ‌و‌گفت با ساجده ودودی، روانشناس درباره میراث دیجیتال که پس از مرگ باقی می‌ماند فتانه احدی ـ روزنامه‌نگار فقدان و از دست‌دادن عزیز همواره مصیبتی عظیم است. در لحظه‎ای قرار خواهیم گرفت که دیگر او را نداریم و این بدترین اتفاق برای بازماندگان است. اما امروزه به مدد فضای […]