بایگانی دسته‌ی: جنگ قدرت

مشاجره تکالیف درسی کودکان

مشاجره تکالیف درسی کودکان

تکلیف درسی یکی از منابع عمده تعارض بین والدین و فرزندان آنهاست. اغلب کودکان از انجام تکالیف درسی امتناع می‌ورزند. آنها تا آخرین دقیقه از انجام آن سرباززده و بهانه می‌آورند. والدین نسبت به این نگرش و طرز رفتار کودکان خود حساس بوده . دچار خشم و ناامیدی می‌شوند. در ادامه به راهکارهایی پرداخته‌ایم که […]

تشویق و تنبیه کودکان

در میان اصول تربیتی تشویق و تنبیه کودکان جایگاه ویژه ای دارد. همه ما چه به عنوان والدین و چه به عنوان فرزند، تشویق و تنبیه را تجربه کرده ایم . باید اذعان کرد که این ۲ شیوه از رایج ترین اصول تربیتی است .که به کار گرفته می شود. بیشتر والدین این ۲ ابزار […]

رفتارهای کودک خود را بشناسید

رفتارهای کودک خود را بشناسید

 ممکن است فهمیدن این مسئله که کودک شما ذاتا کم رو و خجالتی است. کمی شما را نگران و مایوس کند. یا پذیرفتن این مسئله که کودک شما از دسته کودکان کم فعالیت است. کمی برای شما سخت باشد. خبر خوب اینکه اگر نحوه صحیح ارتباط با هر گروه شخصیتی را بدانید. می توانید نقطه […]