بایگانی برچسب: آفرین

آفرین کافی نیست !

آفرین کافی نیست

در یکی از جلساتی که با مادرها داشتیم سعی کردم به آنها یاد بدهم که همیشه یک روش تشویق کردن فرزندان کارامد نخواهد بود در این مقاله سعی دارم چکیده ایی از جلسه ان روز را برایتان بازگو کنم شاید این اشتباه شما هم باشد با اینکه همیشه فرزندتان را تشویق می کنید و از […]