بایگانی برچسب: انواع بازی درمانی

بازی درمانی و اثرات آن

بازی کردن در کودکان نه تنها نقش پیشگیری از اختلالات رفتاری را دارد بلکه می تواند نقش درمانی نیز ایفا کند . بازی کردن راحت ترین روش بیان احساساتی مانند اضطراب . ترس . حتی آرزو ها برای کودک است . در این مقاله بازی درمانی و اثرات آن را بیان میکنیم . بازی درمانی […]