بایگانی برچسب: بازی با کودک

رفتار با کودک بیش فعال

رفتار با کودک بیش فعال

 نکته کلیدی در رفتار با کودک بیش فعال نشان دادن توجه مثبت و تشویق فعالیت‌های کودک است. برای کودکتان زمان بگذارید. او را از توجه سیراب کنید.اگر یک فرزند دردسرساز در خانه دارید .که نشستن و گوش دادن به دستورات شما برایش غیرممکن است.احتمال دارد نشانه‌ای از بیش فعالی او باشد. اوضاع زمانی بدتر می‌شود. […]