بایگانی برچسب: راههای انجام تکالیف درسی

مشاجره تکالیف درسی کودکان

مشاجره تکالیف درسی کودکان

تکلیف درسی یکی از منابع عمده تعارض بین والدین و فرزندان آنهاست. اغلب کودکان از انجام تکالیف درسی امتناع می‌ورزند. آنها تا آخرین دقیقه از انجام آن سرباززده و بهانه می‌آورند. والدین نسبت به این نگرش و طرز رفتار کودکان خود حساس بوده . دچار خشم و ناامیدی می‌شوند. در ادامه به راهکارهایی پرداخته‌ایم که […]