بایگانی برچسب: والدین سمی

والدین سمی

والدین سمی

“خب بله پدرم گاهی مرا کتک می زد ولی این فقط به خاطر تربیت خودم بود. چون دلش نمی خواست من هیچ وقت از مسیر درست خارج شوم. درسته که در حالحاظر من در ازدواجم و رابطه ی با همسرم دچار مشکل شده ام ولی فکر نمی کنم ارتباطیبین رفتار های پدرم و مشکلات خانوادگی […]