بایگانی برچسب: کودکان

کودکان انسانند!!

کودکان انسانند

همه ی ما مقاله های روانشناسی زیادی راجب به کودکان ودرک احساس آنها خوانده ایم . ولی آیا واقعا مفهوم را درک کردیم ؟ آیا در عمل میتوانیم اجرا کنیم ؟ این مقاله به شما یاد می دهد که چطور به صورت عملی این کار راانجام دهید و سعی می کنم به شما بگویم که […]

کودکان خود را مسئولیت پذیر بار بیاورید

کودکان خود را مسئولیت پذیر بار بیاورید

والدین نباید نقش خود را فراموش کنند همواره به خاطر داشته باشید که شما پدر و مادر هستید و وظیفه ی دیگری بر عهده دارید شما ماموراز خواب بیدار کردن، نگهبان و معلم سر خانه نیستید. در این مقاله سعی کردم به شما پدر و مادر گرامی یادآوری کنم که شما باید کودکان خود را […]