بایگانی دسته‌ی: تک والد

پدران غایب

پدران غایب

خانواده های تک سرپرست به علت طلاق، مرگ همسر و متارکه به وجود می آیند. کار والد تنها بسیار مشکل است زیرا باید توقعات بسیاری را برآورده کند به اندازه دو نفر صبور باشد گاهی نقش هایی را ایفا کند که دوست ندارد و یا به سختی می تواند از عهده آنها بر آید . […]