بایگانی برچسب: درمان بیش فعالی یا ADHD

درمان بیش فعالی یا ADHD

درمان بیش فعالی یا ADHD

درمان بیش فعالی یا ADHD صرفا از طریق مصرف دارو نیست.  درمان های موثر دیگری نیز وجود دارد. که می تواند به کودکان مبتلا به بیش فعالی ADHD کمک کند. تا توانایی خود را برای توجه بیشتر بدست آورده. رفتارهای تکانه ای خود را کنترل کنند. فعالیت بیش از حد را محدود سازند. دارو تنها […]