بایگانی برچسب: صبح شد

بازم که صبح شد .. بازم که خوابم میاد

بازم که صبح شد .. بازم که خوابم میاد

حتما براتون پیش اومده که صبح ها خسته و ناراضی از خواب بیداربشید و این جملات رو با خودتون تکرار کنید ؟ و دلتون بخواد بیشتر بخوابید واین کارباعث بشه دیرتر به محل کار برسید یا مجبور بشید کارایی مثل چند دقیقه نرمش  یا خوردن صبحانه رو از لیست امور صبحگاهی حذف کنید تا بتوانید […]