بایگانی برچسب: کودک

کودکم تنها نمی خوابد

کودکم تنها نمی خوابد

در مواقعی که یک کودک حساس و متکی به مادر بین ۲۰ تا ۳۰ ماهگی ناگهان از مادرش جدا شود امکان دارد گاهی ترس و هیجان زیادی در او به وجود بیاید. اگر دقت کرده باشید مادامی که مادر نیست کودک آرام است اما به محض ورود مادر به خانه کودک مانند کنه به مادر […]